Urząd Miasta Węgrów

      
Opis Miasta

    Węgrów jest prężnym ośrodkiem administracyjnym, oświatowym, kulturalnym i gospodarczym regionu. Miasto w dalszym ciągu pełni tutaj główną rolę ośrodka zaopatrzenia dla okolicznych wsi i miejsca zbytu dla produktów rolnych. Stanowi również ważny ośrodek pracy dla okolicznej ludności. Gospodarka miasta ma charakter rolniczo-przemysłowy i znajduje się niemal w całości w rękach prywatnych. W przemyśle dominuje przetwórstwo rolno - spożywcze oraz produkcja materiałów budowlanych, mebli i części do maszyn. Ponadto na terenie miasta działa wiele podmiotów gospodarczych i usługowych, produkcyjnych, budowlanych oraz związanych z handlem i małą gastronomią. Węgrów jest typową gminą miejską, o powierzchni 35 km2. Liczy 12.948 mieszkańców stałych (na koniec 2006 roku).
            
 
    

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery