Klub Sportowy Olimpia

           Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Olimpia” grów rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 2007 roku. Celem stowarzyszenia jest rozwój dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej. Zadaniem podstawowym programu jest stwarzanie szans rozwoju dziewczętom w przedziale wiekowym 7-19 lat w powiecie węgrowskim. Celem sportowym jest udział w rozgrywkach Ligi Mazowieckiej grupy B i awans do grupy A, otwierającym możliwość rywalizacji z najlepszymi drużynami, jak również wyszkolenie zawodniczek na poziomie kadry Mazowsza w różnych kategoriach wiekowych.

grów posiada bogate tradycje związane z piłką siatkową. Nasze niewielkie miasteczko w latach 1983-2001 słynęło z drużyny „NIKE Węgrów. Zespół prowadzony wówczas przez światowej klasy trenera Zbigniewa Krzyżanowskiego od sukcesów w najmłodszych kategoriach wiekowych (wielokrotne tytuły mistrzyń polski rozgrywek międzyszkolnych do lat 17) dotarł do najwyższej ligi rozgrywek (w sezonie 1997/1998 awans do I Ligii serii A). W dużej mierze, dzięki tym sukcesom w światku siatkarskim i nie tylko kojarzono, ale nadal kojarzy się nazwę naszej miejscowości z siatkówką na wysokim poziomie.

Do dnia dzisiejszego w Lidze Siatkówki Kobiet, grają reprezentantki dawnego klubu „NIKE”, którego sukcesy stały się podwaliną działalności obecnie powstałego i funkcjonującego klubu „OLIMPIA”. Do najbardziej utytułowanych byłych zawodniczek należą Mariola Zenik (‘Muszynianka Fakro Muszyna’), Marlena Mieszało (‘Muszynianka Fakro Muszyna’) i Ilona Gierak (‘AZS Pronar Zeto Białystok’). Instruktorki, zarazem trenerki  pracujące w tym klubie to również wychowanki Zbigniewa Krzyżanowskiego, które po zakończeniu kariery sportowej postanowiły wychować nowe pokolenie utalentowanych zawodniczek.

 

Cele ogólne

Głównym celem zajęć sportowych jest doskonalenie sprawności ruchowej oraz nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu piłki siatkowej. 

W czasie nauki dziewczęta powinny:

 • Osiągnąć wysoką sprawność fizyczną;
 • Opanować teorię z zakresu piłki siatkowej;
 • Wykazać się znajomością techniki siatkarskiej;
 • Znać i umieć przeprowadzić próby oraz sprawdziany sprawności  fizycznej
 • Zdobyć umiejętność samodzielnego organizowania czasu wolnego
 • Znać i stosować zasady higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku oraz opanować umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Cele szczegółowe

 • Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu;
 • Przeciwdziałanie wadom postawy;
 • Poznanie techniki siatkarskiej;
 • Nauka przepisów piłki siatkowej;
 • Samodoskonalenie sprawności i kondycji fizycznej;
 • Integracja środowiska i współpraca z innymi ośrodkami sportowymi;
 • Ukształtowanie pozytywnych postaw dziewcząt wobec kultury fizycznej i opanowanie konkretnej wiedzy dotyczącej poprawnych zachowań w relacjach ze współćwiczącymi w drużynie, jak również kulturalnego kibicowania;

Charakter działalności

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia  sportowego w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe szkoły oraz pomoc   organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
 • Angażowanie chętnych osób do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestnictwo w imprezach sportowych w celu wszechstronnego rozwoju  sprawności fizycznej i umysłowej.
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery